Synerall tarjoaa sovellusratkaisuja energiasektorille.

Ratkaisu on modulaarinen ja helppo ottaa käyttöön.

Synerall integroidaan muihin järjestelmiin eri tavoin: verkkopalvelut, XML, SOAP, tekstiviestit ja ESB.

Esimerkkejä integroinnista muihin järjestelmiin:

 • Tekla Xpower
 • Landis+Gyr -älymittaus
 • ADD Grup -älymittaus
 • Iskraemeco-älymittaus
 • innovaphone VoIP/CC -järjestelmät
 • Verkkopankkijärjestelmät kuten Swedbank, SEB
 • Microsoft Dynamics NAV (Navision)
 • Dynamic Utilities Suite
 • Ediel Messaging
 • Itellan postipalvelut

Synerall mahdollistaa asiakastietojen hallinnan. Järjestelmä hallitsee kaiken asiakkaaseen liittyvän tiedon, kuten postiosoitteet, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, jotka mahdollistavat viestinnän asiakkaan valitsemassa kanavassa. Synerall voidaan myös integroida muihin järjestelmiin kuten CRM-järjestelmään.

Synerall hallitsee erilaiset viestit, kuten ilmoitukset ja hälytykset. Synerall myös lähettää sopimukset ja laskut. Tiedot voidaan toimittaa tekstiviestinä, sähköpostitse, verkkopalvelun kautta tai postitse.

Synerallissa on sisäänrakennettu automaattinen ja ennalta määritelty viestitysjärjestelmä. Asiakaspalvelu voi ilmoittaa asiakkaille suunnitelluista sähkökatkoista. Järjestelmä voi lähettää asiakkaille ilmoitukset myös suunnittelemattomista sähkökatkoista. Viestitystapa voi olla sähköposti ja/tai tekstiviesti.

Synerall tukee joustavasti kohteiden ja laitteiden hallintaa. Kohteiden hallinta on toiminto, jolla voidaan luoda järjestelmään sähköasemia (pääasemia, aliasemia ja syöttöasemia), kytkentäpisteitä ja kulutuspisteitä. On myös mahdollista luoda kohteiden välisiä kytkentöjä niin, että Synerall saa verkosta tietoja, joita voidaan käyttää katkoilmoitusten ja muiden viestien lähettämiseen. Laitteiden hallinta on toiminto, joka tukee erilaisten mittarityyppien mukaisten mittalaitemallien luontia. Yhteen kulutuspaikkaan voidaan määritellä useita mittareita. Mittareilla voi olla useita tunnisteita, joiden avulla ne voidaan integroida AMR-järjestelmiin ja ulkoisiin työtilausten hallintajärjestelmiin. Mittarilukemat voidaan tuoda ulkoisista järjestelmistä (AMR, EDIEL MSCONS) ja lisätä manuaalisesti tai verkkopohjaisen asiakasportaalin kautta. Synerall osaa huolehtia koko älymittariprosessista tietojen keräyksestä validointiin ja laskutukseen saakka.

Työtilausten hallinta on toiminto, jolla hoidetaan kenttätöiden hallinta. Kenttätyö voi olla esimerkiksi mittalaitteiden vaihto. Vaihdettavien mittalaitteiden mittauspisteiden luettelo voidaan koota asiantuntijan työpöydälle. Tiedot mittalaitteiden vaihdosta, sarjanumerot, viimeisin mittaus, uusi mittaus jne., syötetään järjestelmään tabletin tai PC-tietokoneen kautta. Se automatisoi toimintaa ja tekee työtilausten hallinnasta tehokasta.

Synerall mahdollistaa useita erilaisia tapoja markkinoida tuotteita ja palveluita, kuten personoitujen tarjousten tekemisen Myös kampanjat eri kohderyhmille ja niiden seuranta ovat Synerallin ominaisuuksia.

Sopimusten hallinta -toiminto tukee sopimuksia, kuten verkkoon liittymisiä, verkkopalveluja ja myyntisopimuksia. Jokaista sopimusta varten on kustomoitava malli, jonka avulla sopimukset voidaan räätälöidä. Sopimuksilla voi olla useita yhteyshenkilöitä, joilla on automaattisesti pääsy verkkoportaalissa olevan asiakastietokannan sopimustietoihin.

Synerallissa on hyvin joustava raportointimoduuli, joka perustuu hyväksi havaittuihin Microsoft SQL Serverin raportointipalveluihin. Käyttäjät voivat luoda, muokata, julkaista, ladata ja lähettää raportteja tarvittaessa tai määrätyn aikataulun mukaan.

Synerallilla voi luoda mutkikkaita tuotteita, jotka voivat sisältää useita erilaisille palveluyrityksille sopivia komponentteja, kuten esimerkiksi sähkönsiirtomaksun, sähköenergian maksun, kiinteän minuuttihinnan, sulakekoon ja verot. Sillä voi määritellä joustavasti sekä tuotteita että palveluja. Palvelut voidaan kytkeä käyttäjän toimenpiteisiin, esimerkiksi sopimuksen irtisanominen. Tuotteille voi olla olemassa erilaisia hinnastoja.

Synerall tarjoaa käyttäjäystävällisiä, interaktiivisia verkkoportaaleja, joista näkee reaaliaikaisesti kulutustiedot ja asiakkaiden netin kautta suorittamat maksut. Synerall voidaan integroida älypuhelimiin niin, että niillä voi valvoa kulutusta reaaliaikaisesti. Energiankulutus, laskut, verkkopankit, kulutuksen kustannukset, tilastot ja ilmoitukset – kaiken näkee älypuhelimesta.

Synerallissa on mahdollisuus arvioida asiakkaan kulutusta, kun älymittarilukemat puuttuvat tai ovat virheellisiä. On myös mahdollista valita erilaisia valmiiksi määriteltyjä kulutuskäyriä tai suunnitella uusia. Asiakkaita voi aina laskuttaa, vaikka mittarilukemia ei olisi käytettävissä.

Synerallissa on hyvin nopea laskutusmoduuli joka voi riittävän tehokkaassa palvelimessa luoda yli 10000 laskua minuutissa.

Laskut voidaan luoda eri tavoin:

 • Käyttäjä voi luoda ne manuaalisesti.
 • Asiakas voi luoda niitä tarpeen mukaan internetin kautta käytettävästä asiakasportaalista.
 • Niitä voidaan luoda käyttäjän määrittelemien parametrien perusteella.

Lasku voidaan tulostaa seuraavin tavoin:

 • Käyttäjä voi tulostaa ne suoraan, määritellyn mallin mukaisesti, tai ladata sen asiakasportaalista.
 • Massatulostuksena: Synerall luo laskuista XML-muotoiset tulostustiedostot ja lähettää ne postituspalveluun.
 • E-laskut: Synerall voi käyttää XML-tiedostoa tai sovittua verkkolaskumuotoa.

Saatavien hallinta on moduuli, jonka avulla hallinnoidaan saatavia seuraamalla laskuja, käsittelemällä saatuja maksuja ja analysoimalla asiakkaiden toimintaa. Synerall alentaa tehokkaasti kirjanpidon aiheuttamia kustannuksia.

Synerall voidaan integroida AMR-järjestelmiin. Tarvittaessa mittarilukemat voi syöttää järjestelmään manuaalisesti. Kaikki uudet arvot tarkastetaan (validoidaan) ennen laskutusta.