Funktioner

Synerall gör allt, från erbjudande till fakturering.

LÄR KÄNNA DINA MÖJLIGHETER

Det är ofta svårt för konsumenterna att göra mer hållbara val om hur de konsumerar, vilket är var den största miljöpåverkan uppstår. Synerall gör det möjligt för dig och dina kunder att välja att minimera de negativa effekterna på miljön genom att ge information om konsumtions- och produktionsmönster.
Till exempel kombinerade användardata från smarta mätare med de mest kostnadseffektiva tiderna för uppvärmning och användning av vatten, gas o.s.v. Likaså kan sensorer i hemmet ge tidiga varningar om när utrustning utvecklar ett fel eller fungerar ineffektivt. Du kan vara en proaktiv partner och låta dina kunder konsumera smartare.

GDPR OCH DATAKVALITET

Det pratas en hel om den nya GDPR lagen. Synerall uppfyller alla nyckelprinciper som anges i GDPR och med oss är det inga problem när det gäller dataskydd, informationsflöde eller hur du behåller dina data – allt är i goda händer och uppfyller nödvändiga krav.

HUVUDFUNKTIONER

Synerall. Det enda kundinformationssystemet du någonsin kommer behöva.

Meny