Skip links

Imatran Seudun Sähko pysyy kilpailukykyisenä keskitetyillä sähkömarkkinoilla

Meillä on ilo ilmoittaa, että Imatran Seudun Sähkö ja Net Group Nordic allekirjoittivat sopimuksen ja Imatran Seudun Sähkö ja tytäryhtiöiden ryhmä alkaa käyttää Synerallia uutena asiakastietojärjestelmänään (CIS) ja laskutusratkaisunaan. Tämä on oleellinen askel kohti parempaa kilpailukykyä keskitetyillä sähkömarkkinoilla.

Miksi Synerall on helppo valinta?

Ari Saukkonen, Imatran Seudun Sähkön toimitusjohtaja, toteaa: ”Entinen asiakastietojärjestelmämme oli vanhentunut eikä se palvellut meitä hyvin keskitetyillä sähkömarkkinoilla. Nykypäivän markkinatilanne on haastava, joten nopeus on oleellinen tekijä kilpailukykymme ylläpitämisessä. Synerall on nopea, joustava ja helppokäyttöinen, mikä on tärkeää asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.” Synerall täytti kaikki kriteerit, koska sen vaikutus asiakastyytyväisyyteen on haluttu ja sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa.

Asiakaskokemuksen parantaminen ja uusien palvelujen kehittäminen on meille tärkeää. Synerall integroi digitaaliset palvelut saumattomasti ja hallinnoi yhtiön sisäisiä asiakaspalveluprosesseja. Siksi Synerall oli meille helppo valinta.

– Ari Saukkonen, Imatran Seudun Sähkön toimitusjohtaja

Monipuoliseksi yritykseksi kehittyminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen

Priit Kongo, Net Group Nordicin toimitusjohtaja, on innoissaan kumppanuudesta ja kertoo: ”Uskomme, että Imatran Seudun Sähkön liiketoiminnasta tulee joustavampaa. Tuoden asiakkaille uusia palveluja ja huippuluokan digitaalisen asiakaskokemuksen,”

Synerall on moderni ja verkkopohjainen CIS (asiakastietojärjestelmä) ja laskutusratkaisu, joka on kehitetty sähkö-, kaasu-, vesi- ja/tai lämmityspalveluita tarjoaville yrityksille vapautetuilla hyödykemarkkinoilla. Tämä yhteistyö on täydellinen esimerkki siitä, mitä yritys voi saavuttaa siirryttäessä verkkopohjaiseen digitaaliseen ohjelmistoon.

Jaa artikkeli:

Muut julkaisut

Väliaikainen voittovero ja energiayhtiöiden keinot sen vaikutuksen tasoittamiseen

Suomalaisia energiayhtiöitä koettelee jälleen uusi haaste – tällä kertaa väliaikaisen voittoveron muodossa. Veron taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Juuri, kun energiayhtiöt ovat selvinneet Datahub 2.0:n implementoinnista, tilapäisestä arvonlisäveron muutoksesta ja sähkökorvauksista, eduskunta teki päätöksen energiayhtiöiden väliaikaisesta voittoverosta. Veron soveltaminen Eduskunta hyväksyi 8.3.2023 kiistellyn lain sähköalan väliaikaisesta voittoverosta ja se astui voimaan

Lue lisää

Miten ALV-lakimuutoksen implementointi ratkaistiin kustannustehokkaasti

9 viikossa hallituksen esityksestä valmiiksi ja testatuksi ratkaisuksi. Viime vuonna dramaattisesti nousseen sähkön hinnan vuoksi hallitus päätti 21.10.2022 ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta tuesta kamppailussa suuria sähkölaskuja vastaan laskemalla sähkön myynnin arvonlisäveron väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin. Alennettu arvonlisävero on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Hyvin nopealla aikataululla valmistellun ja toteutetun arvonlisäveron muutoksen käytännön toteutus jäi energiayhtiöiden tehtäväksi. Suomen tukiratkaisu poikkesi monien muiden Euroopan maiden

Lue lisää
Explore
Drag