Skip links
Ajankohtaista energia-alalla

Uutisemme

Pysy ajan tasalla teollisuuden innovaatioista, sääntelymuutoksista ja parhaista käytännöistä. Artikkelimme tarjoavat arvokasta ja ajankohtaista tietoa niin kotitalouksille, yrittäjille kuin energia-alan ammattilaisillekin.

Väliaikainen voittovero ja energiayhtiöiden keinot sen vaikutuksen tasoittamiseen

Suomalaisia energiayhtiöitä koettelee jälleen uusi haaste – tällä kertaa väliaikaisen voittoveron muodossa. Veron taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Juuri, kun energiayhtiöt ovat selvinneet Datahub 2.0:n implementoinnista, tilapäisestä arvonlisäveron muutoksesta ja sähkökorvauksista, eduskunta teki päätöksen energiayhtiöiden väliaikaisesta voittoverosta. Veron soveltaminen Eduskunta hyväksyi 8.3.2023 kiistellyn lain sähköalan väliaikaisesta […]

Miten ALV-lakimuutoksen implementointi ratkaistiin kustannustehokkaasti

9 viikossa hallituksen esityksestä valmiiksi ja testatuksi ratkaisuksi. Viime vuonna dramaattisesti nousseen sähkön hinnan vuoksi hallitus päätti 21.10.2022 ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta tuesta kamppailussa suuria sähkölaskuja vastaan laskemalla sähkön myynnin arvonlisäveron väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin. Alennettu arvonlisävero on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Hyvin nopealla aikataululla valmistellun ja toteutetun arvonlisäveron muutoksen käytännön toteutus jäi energiayhtiöiden tehtäväksi. Suomen tukiratkaisu […]

Selviytyminen jatkuvassa muutoksessa – Suomen ja Viron sähkömarkkinoiden murros

Kulunut vuosi on tuonut mukanaan ennennäkemättömän suuria muutoksia energiamarkkinoille mm. hintojen merkittävän nousun, Datahubin käyttöönoton sekä uhan sähköpulasta. Ukrainan sota, koronaepidemian jälkeinen kulutuksen kasvu ja kuiva sää ovat nostaneet hintoja, mikä on lisännyt loppuasiakkaiden kiinnostusta sähkösopimusten kilpailuttamiseen. Valtioiden toimenpiteet kuluttajahintojen hillitsemiseksi sekä Datahubin käyttöönotto hyödyttävät loppukäyttäjiä, mutta energiayhtiöille niiden tuomat muutokset ovat haastavia ja vaativat […]

Datahub 1.0 – Edut ja hyödyt

Datahub nopeuttaa, tehostaa ja yksinkertaistaa kaikkien sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolten toimintaa, koska kaikki asiakkaan ja sähkön käyttöpaikan tiedot ovat saatavilla kaikille osapuolille samanaikaisesti vakiomuodossa. Tämä mahdollistaa mm. monien aikaa vievien laskutusprosessien automatisoinnin, mikä vapauttaa resursseja tuottavampaan käyttöön. Energiayhtiöiden palautteen mukaan yhteistyön ja kommunikoinnin määrä energia-alan sisällä on kasvanut ja tiedonsaanti nopeutunut huomattavasti. Tehokkuus ja turvallisuus Datahub […]

Datahub 2.0 tuo monia muutoksia

Datahub 2.0 tuo monia muutoksia Datahub on vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tiedot Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Vuoden alusta käytössä olleeseen Datahubiin tulee seuraavan version mukana merkittävä muutos – 15 minuutin mittausjaksoon siirtyminen. 15 minuutin mittausjakso mahdollistaa siirtymisen 15 minuutin taseselvitykseen, joka otetaan käyttöön Pohjoismaissa 23.05.2023 alkaen. Toinen tärkeä muutos on käyttöpaikan sisäinen netotus, jossa […]

Synerall todistettavasti menestyvä ja luotettava yritys Suomessa ja Virossa

Synerall ansaitsi Suomen Vahvimmat AA -sertifikaatin sekä Menestyvä Virolainen Yritys -sertifikaatin. Nämä sertifikaatit todistavat, että Synerall on tunnustettu ja luotettava yhteistyökumppani kaikilla markkina-alueillaan. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen perustuva sertifikaatti todistaa asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö Synerallin kanssa on kestävällä pohjalla. Synerall Finland Oy sai Suomen Asiakastieto Oy:ltä AA-luottoluokituksen ja Virossa toimiva AS […]

Suomen sähkömarkkinoiden digitalisointi jatkuu – Oy Herrfors AB valitsi Net Group Nordicin ja Synerallin

Herrforsilla oli tarve hallita prosesseja nopeammin ja joustavammin pysyäkseen kilpailijoitaan edellä. Nykyaikaisuus ja mahdollisuus toimintojen automatisointiin ovat tärkeimmät syyt Synerall asiakashallinta- ja laskutusratkaisun valintaan.

Kasvua Suomessa – uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto Kymenlaakson Sähköllä

Net Groupin Synerall-ratkaisun käyttäminen mahdollistaa sen, että Kymenlaakson Sähkö kykenee tarjoamaan parempia palveluita asiakkailleen, parantamaan toiminallista tehokkuuttaan, tekemään yrityksestään kestävämmän ja säästämään ympäristöä. Tämän takana Net Group seisoo täysin.

Keravan Energia käyttää nyt Synerallia – miten yrityksestä tuli datahub-yhteensopiva

Synerall on täydellinen asiakastietojärjestelmä ja laskutusratkaisu Suomen markkinoiden sähköyhtiöille. Yritykset, jotka ottavat Synerallin käyttöön, voivat olla varmoja olevansa edelläkävijöitä ja datahub-yhteensopivia vuoteen 2019 mennessä.

Imatran Seudun Sähko pysyy kilpailukykyisenä keskitetyillä sähkömarkkinoilla

Meillä on ilo ilmoittaa, että Imatran Seudun Sähkö ja Net Group Nordic allekirjoittivat sopimuksen ja Imatran Seudun Sähkö ja tytäryhtiöiden ryhmä alkaa käyttää Synerallia uutena asiakastietojärjestelmänään (CIS) ja laskutusratkaisunaan. Tämä on oleellinen askel kohti parempaa kilpailukykyä keskitetyillä sähkömarkkinoilla.
Explore
Drag