Skip links

Väliaikainen voittovero ja energiayhtiöiden keinot sen vaikutuksen tasoittamiseen

Suomalaisia energiayhtiöitä koettelee jälleen uusi haaste – tällä kertaa väliaikaisen voittoveron muodossa. Veron taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Juuri, kun energiayhtiöt ovat selvinneet Datahub 2.0:n implementoinnista, tilapäisestä arvonlisäveron muutoksesta ja sähkökorvauksista, eduskunta teki päätöksen energiayhtiöiden väliaikaisesta voittoverosta.

Veron soveltaminen

Eduskunta hyväksyi 8.3.2023 kiistellyn lain sähköalan väliaikaisesta voittoverosta ja se astui voimaan 24.3.2023. Suomessa voittoveron vaikutukset ovat monikymmenkertaiset verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. Ruotsissa EU-asetus toteutetaan, niin että vero on suoraan sidottu sähkön myyntiin ja markkinahintaan ja voimassa vain neljä kuukautta. Tämä aiheuttaa kilpailuaseman vääristymistä kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa väliaikainen voittovero toteutuu verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja sen määrä on 30 % ulkoisen sähköliiketoiminnan tuottorajan ylittävästä voitosta. Tämä tarkoittaa, että energiayhtiöt joutuvat maksamaan ylimääräisen veron tuloksesta, joka ylittää 10 %:n vuotuisen tuoton liiketoiminnan oikaistun oman pääoman määrälle.

Alkuperäisestä esityksestä poiketen sähkön vähittäismyyjät, jotka eivät ole konserniyhteydessä yritykseen, joka omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia sähköntuotantoa harjoittavassa yrityksessä ei tarvitse maksaa väliaikaista voittoveroa, edellyttäen ettei yritys harjoita sähkömarkkinalaissa tarkoitettua sähköntuotantoa. Voittoverolta säästyvät myös pienet sähköyhtiöt, joiden sähköliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto jää alle 500 000 €:n. Lisätietoja löytyy hallituksen mietinnöstä.

Investoinnit – aika toimia on nyt

Sähköliiketoiminnan investoinnit vähentävät väliaikaisen voittoveron vaikutusta. Investointien kohdalla tulisi toimia nopeasti, koska niiden vaatima prosessi on luonnollisestikin monimutkainen ja aikaa vievä, riippuen tietysti investoinnin laajuudesta. Uusien investointisuunnitelmien lisäksi lähitulevaisuuteen suunniteltujen investointien aikataulua kannattaa tarkastella uudestaan, jotta niiden verohyödyn voisi käyttää tämän verovuoden aikana ja näin tasoittaa väliaikaisen veron vaikutusta liiketoimintaan.
Pitkällä tähtäimellä kotimaan suurin investointeihin liittyvä epävarmuus kasvaa, sillä riskiä veron soveltamisajan jatkamisesta ei voida sulkea pois. Verotus on yksi keskeisimmistä tekijöistä, mikä vaikuttaa päätökseen investoinnin maantieteellisestä sijainnista.

Apua verosuunnittelusta

Vaikka windfall-verosta on keskusteltu jo yli 15 vuoden ajan, nopealla aikataululla hyväksytyn lakimuutoksen vaikutuksiin on hankala varautua. Koska maaliskuussa hyväksytty vero koskee verovuotta 2023, monet verosuunnittelun keinot ovat jo aikataulullisesti karanneet käsistä, koska ensimmäinen verosuunnittelun tavoite olisi ollut viime tilikauden oman pääoman eli sähköliiketoiminnan taseen varojen ja velkojen erotuksen maksimointi. Onneksi vielä on mahdollista käyttää verosuunnittelun muita keinoja, joilla voisi mitoittaa tuloksen, niin että se jää alle omalle pääomalle sallitun 10 %:n tuoton, jolloin ylimääräinen vero ei tulisi maksettavaksi. Vallitsevissa olosuhteissa verosuunnittelu ja veroasiantuntijoiden apu todennäköisesti maksaa itsensä nopeasti takaisin erityisesti ns. Mankala-yhtiöiden kohdalla.

Tarkempi ohjeistus vasta tulossa

Verohallinto uutisoi, että väliaikainen voittovero ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan vuonna 2024, vaikka yrityksen tilikausi olisi päättynyt milloin tahansa vuoden 2023 aikana. Verohallinto on luvannut jakaa lisätietoa voittoveroja koskevista menettelyistä, kun ne tarkentuvat. Lisäksi voittoveroista julkaistaan syventävä ohje myöhemmin.

Jaa artikkeli:

Muut julkaisut

Miten ALV-lakimuutoksen implementointi ratkaistiin kustannustehokkaasti

9 viikossa hallituksen esityksestä valmiiksi ja testatuksi ratkaisuksi. Viime vuonna dramaattisesti nousseen sähkön hinnan vuoksi hallitus päätti 21.10.2022 ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta tuesta kamppailussa suuria sähkölaskuja vastaan laskemalla sähkön myynnin arvonlisäveron väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin. Alennettu arvonlisävero on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Hyvin nopealla aikataululla valmistellun ja toteutetun arvonlisäveron muutoksen käytännön toteutus jäi energiayhtiöiden tehtäväksi. Suomen tukiratkaisu poikkesi monien muiden Euroopan maiden

Lue lisää

Selviytyminen jatkuvassa muutoksessa – Suomen ja Viron sähkömarkkinoiden murros

Kulunut vuosi on tuonut mukanaan ennennäkemättömän suuria muutoksia energiamarkkinoille mm. hintojen merkittävän nousun, Datahubin käyttöönoton sekä uhan sähköpulasta. Ukrainan sota, koronaepidemian jälkeinen kulutuksen kasvu ja kuiva sää ovat nostaneet hintoja, mikä on lisännyt loppuasiakkaiden kiinnostusta sähkösopimusten kilpailuttamiseen. Valtioiden toimenpiteet kuluttajahintojen hillitsemiseksi sekä Datahubin käyttöönotto hyödyttävät loppukäyttäjiä, mutta energiayhtiöille niiden tuomat muutokset ovat haastavia ja vaativat paljon resursseja, koska yhtiöiden on

Lue lisää
Explore
Drag