Skip links

Selviytyminen jatkuvassa muutoksessa – Suomen ja Viron sähkömarkkinoiden murros

Kulunut vuosi on tuonut mukanaan ennennäkemättömän suuria muutoksia energiamarkkinoille mm. hintojen merkittävän nousun, Datahubin käyttöönoton sekä uhan sähköpulasta. Ukrainan sota, koronaepidemian jälkeinen kulutuksen kasvu ja kuiva sää ovat nostaneet hintoja, mikä on lisännyt loppuasiakkaiden kiinnostusta sähkösopimusten kilpailuttamiseen. Valtioiden toimenpiteet kuluttajahintojen hillitsemiseksi sekä Datahubin käyttöönotto hyödyttävät loppukäyttäjiä, mutta energiayhtiöille niiden tuomat muutokset ovat haastavia ja vaativat paljon resursseja, koska yhtiöiden on tehtävä merkittäviä muutoksia sopimus- ja laskutusratkaisuihinsa.

Selviytymisstrategia

Muutosten keskellä selviytyminen aiheuttaa suuria paineita energiayhtiöille riippumatta siitä onko yhtiö iso vai pieni – kaikkien energiayhtiöiden tulee vastata vaadittuihin muutoksiin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hektisillä markkinoilla asiantunteva yhteistyökumppani pystyy joustavasti ja nopeasti vastaamaan mihin tahansa valtioiden ja energiayhtiöiden päättämiin muutoksiin, niin että asiakkaan ei tarvitse itse murehtia laskutus- ja asiakastietojärjestelmien muutoksista. Muutosten aikana luotettava, ketterä ja aitoa lisäarvoa tuova yhteistyökumppani on energiayhtiölle korvaamaton.

Suomen sähkömarkkinoiden muutokset

Eduskunta päätti sähkön arvonlisäveron alentamisesta määräajaksi 24 %:sta 10 % joulukuun alusta vuoden 2023 huhtikuun loppuun saakka, mikä aiheuttaa suuria muutoksia energiayhtiöiden laskutukseen ja laskutettaviin tuotteisiin. Viime vuoden lopussa alkanut energian hintojen nousu on jättänyt hinnat korkealle tasolle, vaikka viimeisten ennusteiden mukaan hintojen odotetaankin laskevan. Energiamarkkinoiden voimakkaat hintavaihtelut näyttävät kuitenkin tulleen jäädäkseen. Energiahintojen suuret vaihtelut kannustavat loppuasiakasta muuttamaan kulutuskäyttäytymistään ja keskittämään energiankulutustaan aikoihin, jolloin pörssisähkön hinta on matalampi. Kuluttaja saa tietää seuraavan päivän sähkön Spot-hinnat aina edellisenä iltapäivänä, jolloin ne julkaistaan mm. Fingridin Tuntihinta-mobiilisovelluksessa ja useimpien sähköyhtiöiden verkkosivuilla.

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, implementointi on toinen suuri muutos Suomen sähkömarkkinoilla. Ja sen seuraavan version käyttöönotto ensi vuoden alussa tuo mukanaan lisää muutoksi. Datahub 2.0 mahdollistaa energiayhteisöjen laajentumisen ja laskutuksen yhtenäistämisen. Toisaalta Datahub 2.0 lähes pakottaa pientuottajan netottamaan, jolloin energiayhteisö, joka on samalla kuluttaja ja tuottaja, ei pysty hyödyntämään omaa määräaikaista sähkömyyntisopimustaan ja Spot-hinnan vaihtelua. Kulutuksen ohjaaminen, energian varastointi ja siirtyminen Spot-hinnoitteluun ovat energiayhteisöjen ainoat mahdollisuudet saada merkittävää hyötyä omasta tuotannostaan. Tämä kaikki kuitenkin vaatii investointeja, jolloin takaisinmaksuaika kasvaa. Datahub 2.0:n käyttöönotto edellyttää merkittäviä muutoksia energiayhtiöiden taustajärjestelmiin, jotta ne pystyvät tukemaan esim. 15-minuutin mittausta ja energiayhteisöjä. Datahub 2.0 mahdollistaa aivan uudenlaisten palveluiden kehittämisen loppuasiakkaille. Asiantuntevan yhteistyökumppanin avulla energiayhtiöt voivat lähteä kehittämään ketterästi uusia liiketoimintamalleja muuttuvaan markkinatilanteeseen.

Viron tilanne

Suomen päättäessä tukea loppukuluttajia alentamalla sähkön arvonlisäveroa, Viro päätyi toisenlaiseen ratkaisuun. Virossa valtio hyvittää yksityistalouksille sähkön arvonlisäverottomasta kuukausikeskihinnasta enintään 5 senttiä kilowattitunnilta summasta, joka ylittää 8 senttiä kilowattitunnilta. Tämän on arvioitu alentavan kuluttajan maksamaa sähkön hintaa noin 21 %. Tämä muutos on myös määräaikainen ja on voimassa lokakuusta maaliskuun 2023 loppuun. Energiayhtiöille tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia laskutus- ja sopimusratkaisuihin.

Toinen Virossa käyttöönotettu keino hillitä sähkön hinnannousua on Viron valtion luoma universaalipalvelu, joka mahdollistaa sähkön ostamisen säänneltyyn hintaan seuraavan neljän vuoden ajan. Palvelun mahdollistaa sähkömarkkinauudistus, jolla valtio velvoitti Eesti Energian myymään sähköä yleispalveluna virolaisille kotitalouksille, osalle yritysasiakkaista sekä kaikille sähkönjakelijoille syksystä alkaen. Myös muut sähkönmyyjät voivat tarjota asiakkailleen universaalipalvelua, jolloin sähkönmyyjillä on oikeus ostaa tähän tarvitsemansa sähkö valtion sähköntuottajalta. Universaalipalvelu on pohjimmiltaan sähköpaketti, johon liittyminen on vapaaehtoista. Sähkön hinta loppukäyttäjälle muodostuu Kilpailuviraston kanssa sovitun tuotantohinnan perusteella, johon lisätään sähköntuottajan kohtuullinen voitto ja sähkönmyyjän myyntikustannukset. Loppuasiakkaalle muutos on vaivaton, mutta energiayhtiöiden tulee jälleen tehdä muutoksia sopimus- ja laskutusratkaisuihinsa, koska esim. asiakkaan nykyisen sähkösopimuksen ollessa universaalipalvelua kalliimpi, energiayhtiö muuttaa automaattisesti asiakkaan sopimuksen edullisempaan vaihtoehtoon.

Jaa artikkeli:

Muut julkaisut

Väliaikainen voittovero ja energiayhtiöiden keinot sen vaikutuksen tasoittamiseen

Suomalaisia energiayhtiöitä koettelee jälleen uusi haaste – tällä kertaa väliaikaisen voittoveron muodossa. Veron taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Juuri, kun energiayhtiöt ovat selvinneet Datahub 2.0:n implementoinnista, tilapäisestä arvonlisäveron muutoksesta ja sähkökorvauksista, eduskunta teki päätöksen energiayhtiöiden väliaikaisesta voittoverosta. Veron soveltaminen Eduskunta hyväksyi 8.3.2023 kiistellyn lain sähköalan väliaikaisesta voittoverosta ja se astui voimaan

Lue lisää

Miten ALV-lakimuutoksen implementointi ratkaistiin kustannustehokkaasti

9 viikossa hallituksen esityksestä valmiiksi ja testatuksi ratkaisuksi. Viime vuonna dramaattisesti nousseen sähkön hinnan vuoksi hallitus päätti 21.10.2022 ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta tuesta kamppailussa suuria sähkölaskuja vastaan laskemalla sähkön myynnin arvonlisäveron väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin. Alennettu arvonlisävero on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Hyvin nopealla aikataululla valmistellun ja toteutetun arvonlisäveron muutoksen käytännön toteutus jäi energiayhtiöiden tehtäväksi. Suomen tukiratkaisu poikkesi monien muiden Euroopan maiden

Lue lisää
Explore
Drag