Datahub 1.0 – Edut ja hyödyt

Datahub nopeuttaa, tehostaa ja yksinkertaistaa kaikkien sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolten toimintaa, koska kaikki asiakkaan ja sähkön käyttöpaikan tiedot ovat saatavilla kaikille osapuolille samanaikaisesti vakiomuodossa. Tämä mahdollistaa mm. monien aikaa vievien laskutusprosessien automatisoinnin, mikä vapauttaa resursseja tuottavampaan käyttöön. Energiayhtiöiden palautteen mukaan yhteistyön ja kommunikoinnin määrä energia-alan sisällä on kasvanut ja tiedonsaanti nopeutunut huomattavasti.

Tehokkuus ja turvallisuus

Datahub mahdollistaa paremman ja nopeamman asiakaspalvelun sähkön verkkopalvelun asiakkaille, koska tiedot löytyvät keskitetysti yhdeltä alustalta. Datahubin ansiosta jokainen sähkönmyyjä voi asiakkaan luvalla tarkistaa esimerkiksi asiakkaan sopimustilanteen ja määräaikaisen sopimuksen päättymispäivän, jolloin hän voi tehdä asiakkaalle tämän tarpeisiin parhaiten sopivan tarjouksen. Tämä on mahdollista, koska Datahubin käyttöönottovaiheessa energiayhtiöt päivittivät kaikki asiakas- ja käyttöpaikkatiedot määrämuotoisiksi ja ajantasaisiksi. Myös jatkossa asiakastietojen oikeellisuus edellyttää, että energiayhtiöt kirjaavat järjestelmään oikeat tiedot sovitussa muodossa.

Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti kuluneen vuoden aikana, mikä tekee Datahubin tuomasta tietoturvallisuuden paranemisesta vieläkin merkittävämmän edun. Datahubissa asiakkaiden tiedot ovat hyvin suojattu ja ne välitetään turvallisesti ja luotettavasti. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että tietoja voi saada vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Lisäksi kaikki Datahubiin kirjatut tiedot ovat helposti jäljitettävissä.

Datahubin käyttöönotto oli kallis, resursseja vaativa ja monimutkainen prosessi, mutta kustannusten jakaminen Suomen 3,8 miljoonan sähkönkäyttöpaikan kesken, laskee kustannuksen jo nyt saavutettuun hyötyyn nähden kohtuulliseksi. Datahubin sujuvan käyttöönoton ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen täysimääräisesti edellyttää, että energiayhtiöllä on asiantunteva yhteistyökumppani, joka vastaa asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien hallinnoinnista ja kehittämisestä kustannustehokkaasti. Nykyään loppuasiakkaat odottavat energiayhtiöiltä monipuolisia palveluja sekä lisäarvoa pelkän sähkösopimuksen lisäksi. Esimerkki tällaisesta lisäarvosta on mahdollisuus seurata reaaliajassa sähkönkulutusta, jolloin asiakkailla on mahdollisuus helpommin vaikuttaa oman sähkölaskunsa suuruuteen.

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Suurimmat Datahubin hyödyt odottavat vielä tulevaisuudessa, koska Datahub tarjoaa mahdollisuuden kehittää aivan uudenlaisia palveluita loppuasiakkaille samalla, kun energiayhtiöiden prosessien automatisointi voidaan nostaa seuraavalle tasolle. Datahub 2.0 tuo tullessaan mm. varttimittauksen ja mahdollisuuden käsitellä paikallisiin energiayhteisöihin liittyvät prosessit. Datahubin voi ajatella oleva palvelualusta, jolla on erittäin suuri potentiaali. Lue lisää Datahub 2.0:n mukanaan tuomista mahdollisuuksista täältä.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka otettiin käyttöön Suomessa tämän vuoden alussa. Datahubin käyttöönotto oli ensimmäinen askel matkalla parempaan ja tehokkaampaan tiedonhallintaan, -käsittelyyn ja -vaihtoon.

Haluatko tietää lisää Synerallin palveluista?

Lähetä sähköposti osoitteeseen info@synerall.com, niin kerromme lisää, jotta voit itse vakuuttua palvelujemme mahdollisuuksista ja laadusta.

Valikko