Skip links
VÅRA SENASTE INTRESSANTA HISTORIER

Våra Senaste Nyheter

Håll dig uppdaterad om branschinnovationer, regeländringar och bästa praxis. Oavsett om du är hemmaägare, företagsägare eller en professionell inom energibranschen, så ger våra artiklar värdefull information för att hjälpa dig att navigera genom denna branschs komplexiteter.

Att kämpa med ständiga förändringar – hur elmarknaden i Finland och Estland har transformerats

Det gångna året har medfört exempellösa förändringar på elmarknaden, bland annat betydande prisökningar, införandet av Datahub och risken för elbrist. Kriget i Ukraina, en ökad elförbrukning till följd av coronapandemin och torrt väder har trappat upp priserna, vilket har ökat slutkonsumenternas intresse att lämna bud på elavtal.  Statliga åtgärder för att kontrollera konsumentpriserna och införandet […]

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub 2.0 medför många förändringar Datahub är ett centraliserat datautbytessystem för detaljhandelsmarknaden, som lagrar data om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahub, som har varit i bruk sedan början av året, kommer med en betydande förändring i sin nästa version – övergång till en 15-minuters mätperiod. Mätperioden på 15 minuter möjliggör en övergång till 15-minuters balansräkning […]

Synerall is a certified as a successful and trustworthy company in Finland and Estonia

For very good financial performance and payment discipline, Synerall was awarded the Strongest in Finland AA certificate, and Strongest in Estonia certificate. These certificates prove that Synerall is a recognized and reliable partner in all areas where they are operating. The certificate, based on Suomen Asiakastieto’s Rating Alfa, certifies to customers, partners, and other stakeholders […]

Digitaliseringen av Finlands elmarknad fortsätter – Oy Herrfors Ab valde Net Group Nordic och Synerall

Herrfors hade ett behov att hantera olika processer snabbare och smidigare för att hållas framför konkurrenterna. Modernitet och möjlighet till en snabb automatisering av funktioner är de viktigaste orsakerna till valet av Synerall kundhanterings- och faktureringslösning.

Tillväxt i Finland – införande av ett nytt kundinformationssystem för KSOY (Kymenlaakson Sähkö)

Genom att implementera Net Groups Synerall-lösning kan Kymenlaakson Sähkö erbjuda bättre service till sina kunder, effektivisera verksamheten och göra den mer miljövänlig. Det här är något som Net Group verkligen ställer sig bakom.

Keravan Energia använder nu Synerall – hur de blev data-hub kompatibla

Keravan Energy och Net Group Nordic lanserade ett projekt där Synerall har omformats för att möta behoven på den finska energimarknaden som rör sig mot data-hub användning. Företag som använder Synerall kan vara säkra på att de ligger i framkant och är data-hub kompatibla innan 2019.

Imatran Seudun Sähko håller sig konkurrenskraftiga på den centraliserade elmarknaden

Imatran Seudun Sähkö och den anslutna gruppen kommer att börja använda Synerall som deras nya kundinformationssystem (CIS) och faktureringslösning. Detta är en viktig del i hur de ska bli mer konkurrenskraftiga på en centraliserad elmarknad.

En annan framgångshistoria i Finland – Kokkola Energy har nu platsprissättning

Kokkola Energi är av många nya kunder som har beslutat sig för att börja använda Synerall – ett nytt kundinformationssystem och faktureringslösning. Företag som använder sig av modern programvara kan använda sig av platsprissättning, meter-to-cash-fakturering och övergripande snabbare affärsprocesser.

HSY valde Synerall och processautomatisering

Helsinki Region Environmental Services, HRM har börjat använda Synerall för sina funktioner inom fakturering, kundtjänst och försäljning. Införandet av ny programvara innebär att de nu kan använda processautomatisering. Tidskrävande uppgifter har digitaliserats och HRM upplever nu nyfunnen smidighet.

Syneralls första lösning för återkommande fakturor har implementerats i Finland

Vihreä Älyenergia in Finland started using Synerall for managing their customer relations, contracts and for creating subscription billing. Their solution has helped them become a more dynamic business with better agility and higher customer satisfaction.
Explore
Drag