Skip links
Grundat år 2014

Om Oss

Synerall är ett kundservice- och faktureringsprogram för energibolag, grundat år 2014. Vi anställer 15 personer, och vår omsättning år 2022 var nästan 2,9 miljoner euro. Vi är verksamma i Finland, Estland och Sverige.

Vårt Åtagande

Ansvar i varje handling

Ansvarstagande är inbyggt i all vår verksamhet. Vi är delaktiga i att främja hela energisektorns övergång till marknadsprisad, flexiblare och mer hållbar energiproduktion. Vi agerar också ansvarsfullt som arbetsgivare.

Vad innebär ansvarstagande för oss?

Tjänst och Påverkan

Vi erbjuder våra kunder tjänster som hjälper dem att agera ansvarsfullt och minimera sina egna miljöpåverkan.

Miljömål

Vi minimerar våra egna miljöpåverkan och har påbörjat beräkningen av vårt koldioxidavtryck, som ska vara klart under 2024. Vårt mål är att uppnå nollutsläpp.

Medarbetares Välmående

Vi förutser ekonomiska risker i vår verksamhet och agerar genomtänkt.

Pålitliga Partnerskap

Hängiven till Våra Klienter

Våra kunder är små och medelstora energiföretag - vi betjänar redan tio kunder. Vår kundlojalitet och -tillfredsställelse är utmärkt: ingen av våra kunder har bytt systemleverantör under hela vår historia.

Branschledarskap

Expertis och Engagemang

Vi fungerar som experter och rådgivare inom energibranschen. Dessutom deltar vi aktivt i branschevenemang och i Fingrids utvecklingsgrupper.

Årtionden av Gemensam Visdom

En kollektiv av erfarna experter med läng erfarenhet 100 års erfarenhet av att forma energisektorn. Deras expertis är hörnstenen i vår framgång och drivkraften bakom våra innovativa lösningar.

100

Års erfarenhet

2024
Zero emissions goal

We have initiated the calculation of our carbon footprint, which will be completed by 2024. Our goal is to achieve zero emissions.

2016
Relocates Headquarter

Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze and big data.

2024
Launch of new website

Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze and big data.

2014
Founding of Synerall

The founding of Synerall AS by Jaan Feldmann & Priit Kongo

VÅRA ENERGIPARTNERS

Hör av våra pålitliga kunder

Explore
Drag