Skip links

Tillväxt i Finland – införande av ett nytt kundinformationssystem för KSOY (Kymenlaakson Sähkö)

I januari 2018 gick ett finskt energibolag vid namn Kymenlaakson Sähkö (KSOY) ut med en förfrågan angående inköp av ett nytt kundinformationssystem. Upphandlingen är avslutad och vi är glada att meddela att det nya systemet kommer att tillhandahållas av Net Group Nordic Oy. Net Group kommer att tillhandahålla Kymenlaakson Sähkö med kundinformationssystemet och faktureringslösningen Synerall.

Tjänar kunder och företagsbehov

Uppstarten av Synerall kommer ske omedelbart och det nya kundinformationssystemet introduceras i början av 2020. Vi är mycket glada över att kunna hjälpa KSOY på deras resa mot att automatisera sina affärer och göra dem mer kundvänliga. Det nya samarbetet visar att vi erbjuder en efterfrågad lösning för de nordiska samhällsservicemarknaderna.

Syftet med förvärvet för KSOY var att hitta ett system som tjänar både kundernas och Kymenlaakson Sähkös behov på bästa möjliga sätt. I synnerhet ska processautomatiseringen byggas ut i och med samarbetet.

– Olli Laitinen, affärsdirektör på KSOY

Att göra samhällsservice-verksamheterna mer hållbara

KSOY är ett finskt företag som levererar och säljer el till över 100 000 kunder. De följer viktiga principer som handlar om hållbar utveckling och investerar systematiskt i olika typer av energiproduktion och kontinuerlig utveckling av elnät.

Genom att implementera Net Groups Synerall-lösning kan Kymenlaakson Sähkö erbjuda bättre service till sina kunder, effektivisera verksamheten och göra den mer miljövänlig. Det här är något som Net Group verkligen ställer sig bakom.

– Priit Kongo, VD för Net Group

Synerall är ett modernt och webbaserat kundinformationssystem (CIS) och en faktureringslösning som utvecklats för företag som tillhandahåller el, gas, vatten och/eller uppvärmning på avreglerade samhällsservicemarknader.

Dela artikel:

Andra inlägg

Att kämpa med ständiga förändringar – hur elmarknaden i Finland och Estland har transformerats

Det gångna året har medfört exempellösa förändringar på elmarknaden, bland annat betydande prisökningar, införandet av Datahub och risken för elbrist. Kriget i Ukraina, en ökad elförbrukning till följd av coronapandemin och torrt väder har trappat upp priserna, vilket har ökat slutkonsumenternas intresse att lämna bud på elavtal.  Statliga åtgärder för att kontrollera konsumentpriserna och införandet av Datahub kommer att gynna

Läs mer

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub 2.0 medför många förändringar Datahub är ett centraliserat datautbytessystem för detaljhandelsmarknaden, som lagrar data om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahub, som har varit i bruk sedan början av året, kommer med en betydande förändring i sin nästa version – övergång till en 15-minuters mätperiod. Mätperioden på 15 minuter möjliggör en övergång till 15-minuters balansräkning som kommer att införas i

Läs mer
Explore
Drag