Skip links

Digitaliseringen av Finlands elmarknad fortsätter – Oy Herrfors Ab valde Net Group Nordic och Synerall

Nya lösningar skapar möjligheter i en värld som hela tiden är i förändring och utvecklas tekniskt. Oy Herrfors Ab och Net Group Nordic har undertecknat ett avtal om förverkligande av en plattform baserat på Synerall för Herrfors.

Oy Herrfors Ab hör till Katternö Group, ett elbolag som har starka lokala rötter i Österbotten, från Vörå i söder till Ylivieska i norr. Herrfors investerar starkt i kunderna, målet är att göra närområdet trevligare för invånarna och företagarna.

ICT-innovation är den enda vägen framåt

Herrfors verkställande direktör Roger Holm, konstaterar att ”Vår bransch står inför intressanta utmaningar. Vi måste alla vara innovativa, samtidigt som vi är tvungna att spara. Riktningen går mot ICT-baserade smarta system och produkter som svarar på de krav som våra teknologikunnande kunder ställer. Detta innebär att vi måste växa utanför vår traditionella affärsmodell genom att bygga tjänsteportföljer som grundar sig på marknadsbaserad teknologi.”

Herrfors hade ett behov att hantera olika processer snabbare och smidigare för att hållas framför konkurrenterna. Modernitet och möjlighet till en snabb automatisering av funktioner är de viktigaste orsakerna till valet av Synerall kundhanterings- och faktureringslösning. Med hjälp av Synerall kan företag förändra riktningen på sin affärsmodell och ge kunderna en möjlighet till smartare förbrukning.

Net Groups verkställande direktör Priit Kongo framhåller, att de finländska energi- och vattenbolagen har klara behov av smarta lösningar. ”Vi är säkra på att Syneralls egenskaper uppfyller de förväntningar som Herrfors har och erbjuder nödvändig smidighet och automatisering”, tillägger han.

Mot förbättrad konkurrenskraft

En koncentrering på online-tjänster och kundens självbetjäning skiljer Synerall-plattformen från konkurrenterna. Robert Ståhl, CIO för Herrfors säger ”För att vi skall kunna lyckas måste vi säkra en för framtiden säker digital plattform som möjliggör en hållbart hög automationsgrad. Vi behöver också en partner, som har en stadig erfarenhet av energibranschen, men som också kan hjälpa oss med att erbjuda det senaste inom kundupplevelse.”

Net Group Nordic är en flexibel leverantör av produkter och lösningar och vars personal har en lång historia inom energibranschen. ”På grund av den breda och djupa historiska bakgrunden kan vi erbjuda idéer och lösningar för energi- och vattenbranschens utmaningar”, konstaterar Heli Siponen, Net Group Nordics försäljnings- och landsdirektör.

NET Group Nordic verkar i Finland och erbjuder Synerall-lösningar på den finländska marknaden. Synerall är ett modernt kundhanteringssystem och faktureringsprogram som använder marknadens mest aktuella teknologi.

Dela artikel:

Andra inlägg

Att kämpa med ständiga förändringar – hur elmarknaden i Finland och Estland har transformerats

Det gångna året har medfört exempellösa förändringar på elmarknaden, bland annat betydande prisökningar, införandet av Datahub och risken för elbrist. Kriget i Ukraina, en ökad elförbrukning till följd av coronapandemin och torrt väder har trappat upp priserna, vilket har ökat slutkonsumenternas intresse att lämna bud på elavtal.  Statliga åtgärder för att kontrollera konsumentpriserna och införandet av Datahub kommer att gynna

Läs mer

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub 2.0 medför många förändringar Datahub är ett centraliserat datautbytessystem för detaljhandelsmarknaden, som lagrar data om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahub, som har varit i bruk sedan början av året, kommer med en betydande förändring i sin nästa version – övergång till en 15-minuters mätperiod. Mätperioden på 15 minuter möjliggör en övergång till 15-minuters balansräkning som kommer att införas i

Läs mer
Explore
Drag