Kokkola Energi är ett kundorienterat helomtäckande elföretag som producerar, säljer och distribuerar el, värme och ånga. Kokkola Energi är av många nya kunder som har beslutat sig för att börja använda Synerall – ett nytt kundinformationssystem och faktureringslösning. Företag som använder sig av modern programvara kan använda sig av platsprissättning, meter-to-cash-fakturering och övergripande snabbare affärsprocesser.

Varför är Synerall så populärt?

Synerall är modernt och skalbart. Syftet är att digitalisera elsektorn och hjälpa företag att bli smartare med hjälp av snabba och effektiva processer, till exempel platsprissättning och meter-to-cash fakturering.

Synerall är ett hållbart kundinformationssystem (CIS) och faktureringslösning som låter sina partners, som bryr sig om deras och planetens framtid, återuppfinna sig själva och göra det möjligt för sina kunder att konsumera smartare. Synerall används redan i Estland, Storbritannien och Finland.

Marknaden förändrar Finland

Elmarknaden i Finland är vid en vändpunkt och ny smidighet krävs från IKT-system och leverantörer. Synerall kommer att effektivisera våra processer medan vi anpassar oss till vår växande serviceportfölj. Det kommer vara en lösning för att hantera de kommande förändringarna på elmarknaden

– Mikko Rintamäki, VD för Kokkola Energi

Heli Siponen, försäljningschef på Net Group Nordic lägger till: ”Vi är väldigt nöjda med att få möjligheten att arbeta tillsammans Kokkola Energi i att utveckla deras kundinformationssystem. Synerall uppfyller kraven på elmarknaden. Alla företag som använder Synerall kan vara säkra på att de kommer att ha en hållbar lösning som fyller deras affärsbehov.”

Det är bara början

2017 har hittills varit bra för Synerall, men vi har också stora ambitioner för framtiden. Det är vårt mål att fortsätta växa och fortsätta digitalisera och modernisera elsektorn i Norden.

Vill du veta mer?

Om du inte befinner dig i Finland och vill bli nästa framgångshistoria – kontakta oss på info@synerall.com

Meny