Skip links

HSY valde Synerall och processautomatisering

Helsinki Region Environmental Services, HSY (Helsingforsregionens miljötjänster, HRM) har börjat använda Synerall för sina funktioner inom fakturering, kundtjänst och försäljning. Införandet av ny programvara innebär att de nu kan använda processautomatisering. Tidskrävande uppgifter har digitaliserats och HRM upplever nu nyfunnen smidighet.

Målet är att förbättra effektiviteten i HRM:s processer. ”Förutom att få större kostnadseffektivitet ville vi också påskynda vår kundservice och öka dess kvalitet. Dessa förändringar kunde genomföras tack vare hastigheten, flexibiliteten och processautomatiseringen hos Synerall. Det nya systemet stöder också processdigitalisering, vilket är viktigt för HRM

– Pekka Hänninen, Finansdirektör på HRM

Hjälper mer än en miljon människor

HRM levererar tjänster till mer än en miljon av regionens invånare. De är Finlands största leverantör av miljötjänster och är ett bevis för hur Synerall passar för både stora och små företag. Tack vare Syneralls hållbara initiativ kan HRM:s kunder se sin timförbrukning och fatta smartare konsumtionsbeslut baserat på det. Inte bara kan deras verksamhet uppleva en ny slags smidighet, de kan även göra det samtidigt som de fortsätter vara miljömedvetna och ger en bättre framtid för sitt företag och för planeten.

Dela artikel:

Andra inlägg

Att kämpa med ständiga förändringar – hur elmarknaden i Finland och Estland har transformerats

Det gångna året har medfört exempellösa förändringar på elmarknaden, bland annat betydande prisökningar, införandet av Datahub och risken för elbrist. Kriget i Ukraina, en ökad elförbrukning till följd av coronapandemin och torrt väder har trappat upp priserna, vilket har ökat slutkonsumenternas intresse att lämna bud på elavtal.  Statliga åtgärder för att kontrollera konsumentpriserna och införandet av Datahub kommer att gynna

Läs mer

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub 2.0 medför många förändringar Datahub är ett centraliserat datautbytessystem för detaljhandelsmarknaden, som lagrar data om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahub, som har varit i bruk sedan början av året, kommer med en betydande förändring i sin nästa version – övergång till en 15-minuters mätperiod. Mätperioden på 15 minuter möjliggör en övergång till 15-minuters balansräkning som kommer att införas i

Läs mer
Explore
Drag