Helsinki Region Environmental Services, HSY (Helsingforsregionens miljötjänster, HRM) har börjat använda Synerall för sina funktioner inom fakturering, kundtjänst och försäljning. Införandet av ny programvara innebär att de nu kan använda processautomatisering. Tidskrävande uppgifter har digitaliserats och HRM upplever nu nyfunnen smidighet.

Målet är att förbättra effektiviteten i HRM:s processer. ”Förutom att få större kostnadseffektivitet ville vi också påskynda vår kundservice och öka dess kvalitet. Dessa förändringar kunde genomföras tack vare hastigheten, flexibiliteten och processautomatiseringen hos Synerall. Det nya systemet stöder också processdigitalisering, vilket är viktigt för HRM

– Pekka Hänninen, Finansdirektör på HRM

Hjälper mer än en miljon människor

HRM levererar tjänster till mer än en miljon av regionens invånare. De är Finlands största leverantör av miljötjänster och är ett bevis för hur Synerall passar för både stora och små företag. Tack vare Syneralls hållbara initiativ kan HRM:s kunder se sin timförbrukning och fatta smartare konsumtionsbeslut baserat på det. Inte bara kan deras verksamhet uppleva en ny slags smidighet, de kan även göra det samtidigt som de fortsätter vara miljömedvetna och ger en bättre framtid för sitt företag och för planeten.

Vill du veta mer?

Om du inte befinner dig i Finland och vill bli nästa framgångshistoria – kontakta oss på info@synerall.com

Meny