Skip links

HSY valitsi Synerallin sekä prosessiautomaation

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ottaa käyttöön Synerallin hoitamaan tärkeintä laskutustaan, asiakaspalveluaan ja myyntitoimintojaan. Uuden ohjelmiston käyttöönotto tarkoittaa, että yritys saa nyt nauttia prosessiautomaatiosta. Aikaa vievät toiminnot on digitalisoitu ja HSY on löytänyt uutta joustavuutta.

Tavoitteena on tehostaa HSY:n prosesseja. Paremman kustannustehokkuuden saavuttamisen lisäksi halusimme myös nopeuttaa asiakaspalveluamme ja parantaa sen laatua. Synerallin nopeus, joustavuus ja prosessiautomaatio mahdollistavat nämä muutokset. Uusi järjestelmä tukee myös prosessin digitalisointia, joka on tärkeää HSY:lle

– Pekka Hänninen, HSY:n talousjohtaja

Palveluita yli miljoonalle ihmiselle

HSY tarjoaa palveluita yli miljoonalle alueen asukkaalle. Kyseessä on Suomen suurin ympäristöpalvelujen tarjoaja, mikä osoittaa sen, miten Synerall sopii sekä suurille että pienille yrityksille. Synerallin kestävän lähestymistavan ansiosta HSY:n asiakkaat voivat tarkastella kulutustietoja tunneittain ja tehdä sen pohjalta järkevämpiä kulutuspäätöksiä. Yrityksen uuden joustavuuden lisäksi se on säilyttänyt ympäristötietoisuutensa ja tarjoaa paremman tulevaisuuden sekä yritykselle että planeetalle.

Jaa artikkeli:

Muut julkaisut

Väliaikainen voittovero ja energiayhtiöiden keinot sen vaikutuksen tasoittamiseen

Suomalaisia energiayhtiöitä koettelee jälleen uusi haaste – tällä kertaa väliaikaisen voittoveron muodossa. Veron taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Juuri, kun energiayhtiöt ovat selvinneet Datahub 2.0:n implementoinnista, tilapäisestä arvonlisäveron muutoksesta ja sähkökorvauksista, eduskunta teki päätöksen energiayhtiöiden väliaikaisesta voittoverosta. Veron soveltaminen Eduskunta hyväksyi 8.3.2023 kiistellyn lain sähköalan väliaikaisesta voittoverosta ja se astui voimaan

Lue lisää

Miten ALV-lakimuutoksen implementointi ratkaistiin kustannustehokkaasti

9 viikossa hallituksen esityksestä valmiiksi ja testatuksi ratkaisuksi. Viime vuonna dramaattisesti nousseen sähkön hinnan vuoksi hallitus päätti 21.10.2022 ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta tuesta kamppailussa suuria sähkölaskuja vastaan laskemalla sähkön myynnin arvonlisäveron väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin. Alennettu arvonlisävero on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Hyvin nopealla aikataululla valmistellun ja toteutetun arvonlisäveron muutoksen käytännön toteutus jäi energiayhtiöiden tehtäväksi. Suomen tukiratkaisu poikkesi monien muiden Euroopan maiden

Lue lisää
Explore
Drag