Imatran Seudun Sähko håller sig konkurrenskraftiga på den centraliserade elmarknaden

Vi är glada att kunna meddela att Imatran Seudun Sähkö och Net Group Nordic skrivit på avtal och att Imatran Seudun Sähkö och den anslutna gruppen kommer att börja använda Synerall som deras nya kundinformationssystem (CIS) och faktureringslösning. Detta är en viktig del i hur de ska bli mer konkurrenskraftiga på en centraliserad elmarknad.

Varför är Synerall ett lätt val?

Ari Saukkonen, VD för Imatran Seudun Sähkö, säger: ”Vårt tidigare kundinformationssystem var föråldrat och det gav oss inte det vi behövde på en centraliserad elmarknad. Dagens marknadssituation är utmanande, så hastighet är en nyckelfaktor för att upprätthålla vår konkurrenskraftiga position. Synerall är snabbt, flexibelt och användarvänligt, vilket är viktigt för våra kunder och intressenter.” Synerall uppfyllde alla kriterier på grund av dess effekt på kundnöjdhet och hur snabbt och enkelt det var att implementera.

För oss är det viktigt att förbättra kundupplevelsen och utveckla nya tjänster. ”Synerall integrerar sömlöst digitala tjänster och hanterar företagets interna kundtjänstprocesser. Därför var Synerall ett lätt val för oss.

– Ari Saukkonen, VD för Imatran Seudun Sähkö

Att bli ett mångsidigt företag och vara konkurrenskraftig

Priit Kongo, VD för Net Group Nordic, ser fram emot partnerskapet och säger: ”Vi tror att Imatran Seudun Sähkö kommer att kunna bli ett smidigare företag. Kunderna får nya tjänster och en toppmodern digital kundupplevelse.”

Synerall är ett modernt och webbaserat kundinformationssystem (CIS) och faktureringslösning som utvecklats för elföretag som tillhandahåller el, gas, vatten och / eller uppvärmning på avreglerade elmarknader. Detta samarbete är ett perfekt exempel på vad ett företag kan uppnå när man byter till en webbaserad digital programvara.

Vill du veta mer?

Om du inte befinner dig i Finland och vill bli nästa framgångshistoria – kontakta oss på info@synerall.com

Meny