Skip links

Kunden

Kokkola Energy

Referenser

Karleby-modellen blev ett fenomen – så här slutfördes projektet

Karleby-modellen blev ett fenomen: “Vi var med och säkerställde att projektet fullbordades”

Karleby Energi lanserade 2022 en modell som garanterade stadens invånare el till ett pris som var lägre än marknadspriset. Det var också ett eldprov för Syneralls system och experter.

När elpriserna sköt i höjden hösten 2022, beslutade man i Karleby att agera. Karleby Energi utvecklade en ny prisgränstjänst där stadens invånare skulle betala högst 16 cent plus mervärdesskatt per kilowattimme för el.

Draget gjordes möjligt eftersom företaget har ett elnät och egen elproduktion.

“Beslutet betydde troligtvis stora förluster för Karleby Energi. I början av förra oktober skulle priset för befintliga avtal ha varit över 46 cent per kilowattimme. De ville dock erbjuda en riktigt bra affär för stadens invånare”

Syneralls system möjliggjorde masskörningar

Karleby Energi gav Synerall i uppdrag att gå igenom avtalen. Det var ett stort uppdrag, eftersom energibolaget beslutade att avsluta alla befintliga avtal som inte låg inom deras egna nätområde. Arbetet skulle vara klart inom några veckor.

“Nätområdesgränserna följer inte stadens gränser. Det största arbetet var att gå igenom avtalen per postnummerområde. Till sist genomförde vi uppsägningarna massvis”

Att en så stor masskörning lyckas är inte självklart. Syneralls system möjliggör dock uttagning av filer, hantering av stora massor och överföring till Datahub. Även i Karlebys fall var antalet avbrutna avtal stort.

Den hyllade modellen passar inte överallt

Projektets tidplan hölls, men det fanns också motgångar.

“Vi genomförde alla avtal så att de avslutades. Det fanns dock några avbrutna avtal som inte var giltiga. Vi var tvungna att bearbeta och köra dem igen, men vi höll tidsplanen trots detta.”

Sedan dess har “Karleby-modellen” tagits i bruk på andra platser. Den har fått beröm, även om modellen endast passar för kommunägda elbolag med eget nät.

“Det var mycket intressant för Syneralls experter att delta i ett projekt som ingen hade genomfört tidigare. Synerall var med och säkerställde att arbetet fullbordades.”

Petri Juhala är särskilt nöjd med att Synerall omedelbart anslöt en högklassig systemexpert till projektet.

“Stark branschkunskap var verkligen nödvändig och möjliggjorde att vi kunde samarbeta äkta med kunden.”

Relaterade referenser

Explore
Drag