Skip links

Kund

Datahub

Referenser

Synerall lotsade sina kunder till Datahub på rekordtid

Datahub var en jätteansträngning för elbolagen – Synerall lotsade sina kunder bland de första till systemet

Övergången till det centraliserade informationssystemet på elmarknaden krävde stora investeringar från elbolagen. Affärsdirektör Petri Juhala berättar hur Synerall ledde sina kunder till systemet på rekordtid.

En historisk stund upplevdes på den finska elmarknaden när det centraliserade informationssystemet Datahub implementerades i februari 2022. Övergången var ett steg mot ett modernt, flexibelt elsystem, även om det var mycket dyrt och arbetskrävande.

“Projektets omfattning indikeras av att Fingrid betalade cirka 50 miljoner euro för Datahub. Till detta kommer avgifter som energibolagen betalar för att ansluta sig till, använda och förändra i Datahub.”

Tusentals arbetstimmar spenderades på Datahub-projektet hos Synerall, och projektet var det mest arbetskrävande i företagets historia. Men det lyckades lotsa sina kunder till systemet på rekordtid, bland de första. Juhala förklarar hur de lyckades.

Ingen driftstopp

“En av Syneralls trumfkort är hög automatiseringsgrad och att vi kan leverera nya versioner av vårt system utan driftstopp – så ofta som behövs. Detta var till stor nytta också i Datahub-projektet, eftersom vi kunde snabbt ändra riktning och göra de ändringar som projektet krävde. Att övergå till en ny systemversion orsakar aldrig driftstopp för våra kunder. Det är ganska typiskt i branschen att driftstopp varar i dagar.”

Stark förståelse för energisektorn

“Våra experter gjorde verkligen smarta arkitektoniska och strategiska val. Så varken vår eller våra kunders tid gick till spillo. Vårt team är mycket väl insatta i energisektorn, vilket var kritiskt viktigt för framgången. Att bekanta sig med Datahub är inte lätt. Vi har fått uppskattande återkoppling för att vi förstod frågorna, höll kunden ständigt uppdaterad och hjälpte framåt om de föll av vagnen.”

Representation i Datahub-utvecklingsgrupper

“Vi kom med i Datahub-systemleverantörernas arbetsgrupp, där utvecklingsidéer tuggas och kommenteras. Våra kunder har också representation i Datahubs kund- och utvecklingsgrupper. Systemet får två nya versioner om året, och endast genom att aktivt delta i utvecklingsgrupper kan vi påverka vad ändringarna är.”

Till sist vill Juhala klargöra att nära kontakter med myndigheter, branschbevakning och kontinuerliga samtal med kunder är hörnstenar i Syneralls verksamhet. De säkerställer att även stora projekt kan slutföras framgångsrikt i framtiden.

Relaterade referenser

Explore
Drag